רשם הקבלנים פנקס

פנקס רשם הקבלנים

קבלנים בענף הבנייה הרשאים לבצע עבודות בנאיות מופיעים ברשימה רשמית מטעם המדינה, כך שאם הנך קבלן העוסק בתחום וטרם הגשת בקשה להיכנס לרשימה זו – מומלץ שתכיר את התהליך הכרוך בכך, ואת היתרונות המשמעותיים שרישום זה יעניק לך מבחינה אישית ומקצועית.  מהו פנקס הקבלנים? מדובר למעשה על מאגר המאגד בתוכו את שמותיהם של כל הקבלנים […]