fbpx

תקנות רישום קבלנים סיווג קבלנים רשומים

לא קיבלתם את רישיון הקבלן? כספכם יושב לכם בחזרה!*

אם גם אתם רוצים רישיון קבלן במחיר ללא תחרות,

צרו קשר: 052-9096772 או השאירו פרטים ועו"ד רישום קבלנים יחזור אליכם בהקדם!

תקנות רישום קבלנים סיווג קבלנים רשומים

תהליך רישום קבלנים בפנקס הקבלנים הארצי הוא ארוך ומורכב מאוד, וכרוך בהרבה מאוד עניינים ופרוצדורות בירוקרטיות. הסיבה לכך היא ככל הנראה כיוון שמדובר על משרד ממשלתי (משרד הבינוי והשיכון) האחראי על נושא הרישום הרשמי, אך בעיקר כיוון שמדובר על הליך משמעותי וחשוב עבור כל קבלן – הן מבחינה מקצועית והן מבחינה כלכלית.

כחלק מתהליך הרישום שמתבצע על ידי מחלקת רשם הקבלנים המסופחת למשרד הבינוי והשיכון, הרישום נערך בהתאם לתקנות הקבועות בחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969. מה המטרה של תקנות אלו וכיצד הן מתקשרות לנושא הסיווג המקצועי של קבלנים רשומים? נרחיב על כך במאמר הנוכחי.

מה המטרה של תקנות רישום קבלנים?

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה לעשות סדר בכל התהליך של רישום קבלני בנייה כקבלנים הרשומים בפנקס הקבלנים הארצי. הרישום מאפשר לרשם הקבלנים לפקח מקרוב על כל קבלן שמבצע עבודה בנאית ופרויקטים בתחום, ובמקביל גם מעניק לקבלן מעין חותמת רשמית למקצועיות ואמינות העבודה שלו. בכדי לוודא כי כל קבלן בנייה מבצע את עבודות הבנייה רק על פי ההתמחות המקצועית שלו, תקנות אלו קובעות כי יש להגדיר לכל קבלן גם סיווג מקצועי בתהליך הרישום שלו.

סיווג קבלנים רשומים – מה המשמעות של כל סיווג?

הסיווג שכל קבלן בניה מקבל במעמד הרישום כקבלן רשום מקנה לו את הסמכות לגשת לבצע עבודות בנאיות בהיקפים קבועים ומוגדרים, שאלו כאמור נקבעים על פי סוג ודרגת הסיווג ששויכה לו בתהליך הרישום אצל רשם הקבלנים. 

דרגות הסיווג המקצועי נקבעו בתקנות הרישום באמצעות אותיות ומספרים –  כאשר האותיות מייצגות את סוג הענף בו הקבלן מתמחה והן מדורגות מ-א' ועד ג', והמספרים מייצגים את היקפי העבודה שכל קבלן רשאי לבצע והם מדורגים מ-1 עד 5. 

כך לדוגמא קבלן בנייה שענף ההתמחות שלו הוא מיזוג אוויר והיקף העבודה שלו הוא 1, יכול לבצע עבודות ופרויקטים בהיקפים ועלויות נמוכות יותר לעומת קבלן מיזוג אוויר שנקבעה לו דרגה 2.

העלאת סיווג לקבלנים רשומים – האם זה אפשרי?

נוסף לצורך בהסדרת ענף הבנייה והעבודות שהקבלנים מבצעים בשטח, תהליך רישום הקבלנים מעודד את בעלי המקצוע להרחיב את תחום עבודתם והיקפי העבודה שלהם באמצעות הגדרת הסיווג המקצועי במעמד הרישום. משום כך קבלנים רשומים המעוניינים לבצע עבודות בנאיות בהיקפים גדולים יותר, וכך בהתאם גם להרוויח יותר, יכולים להגיש בקשה מסודרת להגדלת הסיווג המקצועי מול רשם הקבלנים.

כיצד להעלות את הסיווג המקצועי מול רשם הקבלנים?

העלאת סיווג קבלנים רשומים מתבצעת על פי שיקולי מחלקת רשם הקבלנים, זאת בתנאי שעברה לפחות שנה מקביעת הסיווג הנוכחי שהקבלן מחזיק. בכדי להעלות את הסיווג בצורה יעילה ובטוחה מומלץ להיעזר בליווי של עורך דין רישום קבלנים שייצג את הקבלן בצורה מקצועית.

מה זה סיווג קבלני?
Call Now Buttonחייגו עכשיו!