fbpx

בקשה לרישיון חשמל

לא קיבלתם את רישיון הקבלן? כספכם יושב לכם בחזרה!*

אם גם אתם רוצים רישיון קבלן במחיר ללא תחרות,

צרו קשר: 052-9096772 או השאירו פרטים ועו"ד רישום קבלנים יחזור אליכם בהקדם!

כמו כל תחום בענף הבנייה, גם ביצוע של עבודות חשמל מחייבות את איש המקצוע להחזיק ברשותו רישיון תקף לעסוק בכך. כידוע חשמל הוא מסוכן, וכל פעולה המצריכה התעסקות עם חשמל מוכרחה להיעשות רק ע"י חשמלאי המוסמך לכך.

כדי לקבל את הרישיון המתאים, על החשמלאי להגיש בקשה לרישיון חשמל מול הגוף הממשלתי האחראי לכך.

מי רשאי להגיש בקשה לרישיון חשמל?

חשמלאי המעוניין להוציא רישיון חשמל רשמי, חייב להיות רשום בפנקס הקבלנים מטעם משרד הבינוי והשיכון בכדי להגיש את הבקשה.

פנקס הקבלנים מאגד בתוכו מכלול של קבלנים העוסקים בעבודות הקשורות לענפי הבנייה השונים, ובכך למעשה הם מקבלים מעין אישור רשמי לכך שהם אנשי מקצוע איכותיים ואמינים בתחומם.

על מנת להיות רשום בפנקס הקבלנים, על החשמלאי להציג מסמכים ואישורים המגבים את הידע המקצועי שלו, וניסיונו בשטח בעבודות בתחום החשמל בהם הוא מתמחה.

תהליך הוצאת רישיון חשמל

כדי לקבל את הרישיון לעסוק בעבודות חשמל, על איש המקצוע לעבור כמה שלבים הכרחיים הכוללים את אלו:

  • הגשת בקשה לרשיון חשמל – הגשת הבקשה תעשה מול משרד העבודה והרווחה, כאשר בדיקת הבקשה ואישורה תעשה ע"י היחידה לרישום קבלנים. 
  • בדיקת זכאותו לקבלת רישיון החשמל – בשלב הבא נבחנת זכאותו של איש המקצוע לקבלת הרישיון, כשהתנאים הבסיסיים שנבדקים הם רמת השכלתו המקצועית בתחום וניסיונו בשטח. רישיון חשמלאי מתחלק לסוגים שונים, כך שלכל סוג רישיון קיימים תנאי זכאות ייעודיים.
  • בדיקה ע"י ועדה מקצועית – לאחר מכן ועדה מקצועית בוחנת את בקשתו של איש המקצוע המגיש בקשה לרישיון של בודק חשמל מסוג 1-3, ואילו לרישיון מהנדס או הנדסאי/טכנאי תהיה בנוסף גם בחינה.
  • תשלום אגרה מתאימה – כיוון שקיימים סוגים שונים של דרגות רישיון, תשלום האגרה לקבלת הרישוי המתאים ייעשה בהתאם על ידי איש המקצוע.
  • קבלת רישיון חשמל – לאחר תשלום האגרה הרישיון הייעודי יישלח לביתו של החשמלאי ע"פ הכתובת המעודכנת במשרד הפנים.

 

בקשה לרישיון חשמל

מה המשמעות של קבלת רישיון חשמל?

כאמור, ישנם סוגים שונים של עבודות חשמל וכך בהתאם חשמלאים המעוניינים לעסוק בעבודות אלו צריכים לקבל את הרישיון המתאים לכך, ע"פ השכלתם וניסיונם לעסוק בעבודות אלו.

משום כך קבלן המחזיק רישיון חשמל יכול לבצע רק עבודות חשמל המתאימות לסוג הרישיון בו הוא מחזיק.

בנוסף לכך, כל חשמלאי מוסמך שקיבל רישיון תקף לעבוד בתחום מחויב לתת את חתימתו בסיום כל עבודה שביצע. עליו לחדש את רישיונו בכל תקופת זמן שנקבעה עבורו, כאשר אי חידוש עלול לבטל את זכאותו לביצוע עבודות חשמל.

הליכי בקשה לרישיון חשמל בליווי משרד עו"ד

הליכי בקשה לרישיון חשמל כרוכים בכמה שלבים וגורמים האחראיים למתן האישור המיוחל.

חשוב לצרף לכל בקשה כזו את המסמכים הדרושים המעידים על המקצועיות, הידע והניסיון בתחום. בעזרת ליווי של משרד עו"ד המתמחה בקבלת רישיונות קבלן, ניתן לייעל את התהליך הארוך של בקשה לרישיון חשמל ולעלות את הסיכויים לקבלת הרישיון.

בקשה להוצאת רשיון לחשמלאי
Call Now Buttonחייגו עכשיו!