fbpx

כיצד מוציאים רישיון קבלן רשום?

לא קיבלתם את רישיון הקבלן? כספכם יושב לכם בחזרה!*

אם גם אתם רוצים רישיון קבלן במחיר ללא תחרות,

צרו קשר: 052-9096772 או השאירו פרטים ועו"ד רישום קבלנים יחזור אליכם בהקדם!

תעודת קבלן רשום
להוציא רישיון קבלן רשום על ידי רשם הקבלנים

רישיון קבלן רשום הינו רישיון נכסף בקרב כל בעלי המקצוע העוסקים בענף הבנייה והתשתיות. כדי להבטיח כי אותם בעלי מקצוע מבצעים את עבודתם בצורה איכותית, מקצועית ובטיחותית – המדינה קבעה כי קבלני בנייה יוכלו לבצע עבודות בהיקפים בינוניים ומעלה, יוכלו לעשות זאת רק לאחר שקיבלו רישיון מתאים המהווה אישור והכרה רשמית לכך מטעם משרד הבינוי והשיכון.

הגוף האחראי על מתן רישיונות אלו הינו רשם הקבלנים, שהינו הגוף הרשמי הממונה על נושא זה מטעם משרד הבינוי והשיכון.

נוסף לאישור או סירוב בקשות לצורך הוצאת רישיון קבלן, רשם הקבלנים אחראי גם על הסדרי הפיקוח והאכיפה של קבלנים רשומים המחזיקים ברישיון קבלן מוסמך, הליכי משמעת מול קבלנים רשומים שהפרו הנחיות ותקנות במהלך ביצוע עבודתם, קביעת והעלאת סיווג מקצועי המוקצה לכל קבלן מוסמך ועוד נושאים בירוקרטיים נוספים הקשורים אל רישום וניהול פנקס הקבלנים.

להוציא רישיון קבלן רשום – רישיון להרוויח יותר 

הרישיון הרשמי הניתן מטעם רשם הקבלנים מאפשר לכל קבלן לבצע עבודות בנייה באופן חוקי ומפוקח, זאת לאחר בחינת רמת מומחיותו של בעל המקצוע ומתן אישור לביצוע עבודות ופרויקטים בהיקפים כספיים העולים על סכומים של 45 אלף ₪.

משום כך ניתן לומר כי הוצאת רישיון קבלן מהווה למעשה את הרישיון להרוויח יותר עבור קבלן הבנייה, כיוון שבאמצעות החזקה ברישיון תקף הוא רשאי לגשת לעבודות ומכרזים בהיקפים כספיים גדולים.

יחד עם האפשרות לביצוע עבודות בנייה בהיקף כספי גדול, קבלן רשום בפנקס הקבלנים מקבל חשיפה גדולה ורחבה יותר לאיכותו ומקצועיותו בעצם זה שהוא מופיע בפנקס הקבלנים הארצי.

אנשים פרטיים, וכן גם יזמים בתחום הנדל"ן, יעדיפו לפנות אל בעלי מקצוע מקצועיים ומוסמכים לביצוע עבודות בנייה ולכן קבלנים מוסמכים הרשומים בפנקס הקבלנים יקבלו עדיפות על פני קבלנים שאינם מחזיקים ברישיון קבלן רשום.

מהם הקריטריונים להוצאת רישיון קבלן רשום?

על מנת לקבל את הזכאות לרישיון קבלן רשום, על בעל המקצוע לעמוד בקריטריונים מחייבים על פי התקנות הקבועות בחוק רישום קבלנים משנת 1969.

תנאים אלו כוללים שילוב של ידע מקצועי וניסיון מעשי בשטח, ולכן רק קבלנים שעברו הכשרה אקדמית ורשומים בפנקס האדריכלים ומהנדסים שרכשו ניסיון מעשי של שנתיים לפחות יכולים להגיש בקשה לקבלת הרישיון.

לאחר הגשת הטפסים הנדרשים לבקשה, רשם הקבלנים בוחן את מקצועיותו של הקבלן וקובע בהתאם את הסיווג המקצועי הנלווה לרישיון המוענק לו.

סיווג זה המתקבל מידי רשם הקבלנים מגדיר את היקפי העבודה שהקבלן רשאי לבצע, ולכן גם את גובה תקציב העבודה ממנו הוא יכול להרוויח.

מדוע כדאי להיעזר בעורך דין רישום קבלנים?

תפקידו של עורך דין רישום קבלנים הוא לסייע לכל קבלן בנייה בנושאים בירוקרטיים הקשורים להכרתו המקצועית, בין אם מדובר על קבלת אישור להחזקת רישיון גם עבור בעלי מקצוע ללא הכשרה אקדמית, או העלאת סיווג מקצועי לקבלנים המעוניינים להרחיב את היקף פעילותם וכן גם ייעול תהליכי הבקשה הראשוניים לקבלת רישיון קבלן רשום המיוחל.

תעודת קבלן רשום
Call Now Buttonחייגו עכשיו!