fbpx

הוצאת רשיון קבלן רשום – כל הקשיים והפתרונות בדרך לרשיון

לא קיבלתם את רישיון הקבלן? כספכם יושב לכם בחזרה!*

אם גם אתם רוצים רישיון קבלן במחיר ללא תחרות,

צרו קשר: 052-9096772 או השאירו פרטים ועו"ד רישום קבלנים יחזור אליכם בהקדם!

כל הקשיים והפתרונות בדרך לרשיון קבלן רשום

קבלנים בתחם הבנייה המעוניינים לבצע את עבודותיהם בענף בצורה חוקית, זקוקים לקבלת רישיון תקף לכך המסמיך אותם לבצע עבודות אלו.

תהליך הוצאת הרישיון כרוך במספר שלבים ותנאים בהם הקבלנים מוכרחים לעמוד, זאת כדי לקבל בסופו של דבר רישיון קבלן רשום המסמיך אותם בבחינה מקצועית, וכן מעניק להם סיווג מקצועי בנוגע לסוג והיקף עבודות הבנייה שהם רשאים לבצע בשטח.

כיוון שמדובר על הליך בירוקרטי בעיקרו, קבלנים רבים נתקלים בקשיים שונים המונעים מהם להחזיק את הרישיון המיוחל, אך יש לזכור כי בסופו של הליך זה הקבלן עשוי ליהנות מיתרונות רבים הן מבחינה מקצועית והן מבחינה כלכלית, ולכן כדאי לכל קבלן להכיר את הפתרונות הקיימים בדרך להוצאת הרישיון של קבלן רשום.

הליך הוצאת רישיון קבלן רשום

על מנת שקבלן יקבל את ההכרה כקבלן רשום, עליו להעביר בקשה רשמית לכך אל מחלקת רשם הקבלנים מטעם המשרד לבינוי ושיכון. גוף זה מנהל את העניינים הקשורים לקבלן רישיון קבלן רשום, כמו גם את הליכי הבקרה והפיקוח אחר קבלנים שכבר מחזיקים ברישיון לעסוק בתחום.

כיוון שהליכי הבנייה הם רבים ומורכבים, רשם הקבלנים מגדיר קריטריונים משתנים לכל סוג של קבלן בנייה לצורך עמידה בהם וקבלת הרישיון.

נוסף לקבלת הרישיון של קבלן רשום, שמם של הקבלנים נרשם בפנקס הקבלנים הארצי, וכך מעניק לכל אחד מהם הכרה רשמית באיכותם ומקצועיותם לאחר שעמדו בתנאים המחייבים אותם לקבל את ההסמכה החוקית להיות קבלנים רשומים.  

מהם הקריטריונים לקבלת רישיון קבלן רשום?

על מנת שקבלן בנייה יוכל לעמוד בתנאים הנדרשים לקבלת רישיון קבלן רשום, עליו להיות מהנדס או הנדסאי או מנהל עבודה או אדריכל מוסמך מטעם מוסד אקדמי מכר, בנוסף לצבירת ניסיון מעשי כשכיר או עצמאי בחרה קבלנית בהן הוא ביצע עבודות שונות ורלוונטיות.

קריטריונים אלו מוגדרים על פי חוק רישום קבלנים משנת 1969, ולכן רשם הקבלנים רשאי לבצע את הליכי הרישום רק עבור קבלנים העומדים בתנאים אלו.

משום כך קבלנים שאינם מחזיקים בהכשרה אקדמית בתחום עשויים להיתקל בקשיים לקבלת רישיון קבלן רשום, אך הפתרון לכך קיים בהרחבת התנאים המאפשרים גם לאנשי מקצוע שאינם מהנדסים או אדריכלים מוסמכים להוציא רישיון, זאת בהתאם לקריטריונים המעידים על צבירת ניסיון מעשי רב יותר.

הוצאת רישיון קבלן רשום בליווי עו"ד מוסמך

הליך הוצאת רישיון קבלן רשום כרוך בהרבה מאוד מסמכים, אישורים והצהרות חתומים על ידי רו"ח ועו"ד על מנת לאשש את הידע המקצועי והניסיון שהקבלן צבר במהלך שנות עבודתו.

בכדי להימנע מקשיים וסירוב להוצאת רישיון קבלן רשום, במקביל לפגיעה ברצף העבודות הבנאיות המהוות את פרנסתו של הקבלן, מומלץ להיעזר בייצוג של עורך דין רישום קבלנים שיעניק ליווי מקצועי בתהליך לכל אורך הדרך ויסייע למצוא פתרונות יעילים לקשיים שיעמדו בדרך.

הוצאת רשיון קבלן רשום - כל הקשיים והפתרונות בדרך לרשיון
Call Now Buttonחייגו עכשיו!