fbpx

רשם הקבלנים – קווים לדמותו

לא קיבלתם את רישיון הקבלן? כספכם יושב לכם בחזרה!*

אם גם אתם רוצים רישיון קבלן במחיר ללא תחרות,

צרו קשר: 052-9096772 או השאירו פרטים ועו"ד רישום קבלנים יחזור אליכם בהקדם!

רשם הקבלנים - קווים לדמותו

קבלני בנייה עוסקים בפיתוח והקמה של מבנים לצרכים שונים כמו מגורים, עסקים, פנאי ותרבות, תעשייה, מסחר וכו'. כיוון שתחום עבודתם מתקשר אל ענייני בטיחות מהותיים הנוגעים אל דיירי ומאכלסי המבנים השונים, עליהם לבצע את עבודתם באופן המקצועי והאיכותי ביותר. על מנת להסדיר את נושא חשוב זה באופן מוסדר ורשמי, מדינת ישראל חוקקה חוק בשנת 1969 בנוגע לתקנות רישום קבלנים לביצוע עבודות בענף הבנייה.

חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות קובע את החוקים והתקנות המחייבים את קבלני בנייה המוכרים מטעם המדינה, כאשר קבלנים אלו מקבלים למעשה את האישור החוקי לעסוק בעבודות בנייה בהתאם לניסיונם המקצועי בתחום. אישור זה ניתן באמצעות רישיון קבלנים המסמיך אותם להירשם בפנקס הקבלנים הארצי. פנקס זה מפוקח ומנוהל על ידי גוף ממשלתי הנקרא רשם הקבלים, עליו יעסוק מאמר זה.

מיהו רשם הקבלנים?

כאמור, רשם הקבלנים הוא גוף ממשלתי המנהל את כל התהליכים הקשורים לתחום רישום קבלנים בפנקס הקבלנים. רשם הקבלנים משויך אל משרד הבינוי והשיכון, שהינו המשרד הממשלתי האחראי על תחום הבנייה והדיור בארץ. כחלק מתהליך הרישום המתבצע על ידי רשם הקבלנים, מומחי המחלקה בוחנים את טפסי בקשות הרישום המגיעות אליהם על סמך מסמכים ואישורים המוכיחים את הניסיון המקצועי והמעשי שהקבלן צבר במהלך עבודתו בענף הבנייה.

מהם תחומי האחריות של רשם הקבלנים?

נוסף על ניהול הליכי רישום של קבלני בנייה המבקשים להירשם בפנקס הקבלנים, מחלקת רשם הקבלנים אחראית גם על הליכי מחיקה והקפאה של קבלנים המחזיקים ברישיון קבלן רשום. סמכות זו מוענקת להם כיוון שתחום אחריותם כולל גם הליכי בקרה ופיקוח על התנהלותם של קבלנים רשומים, כדי להבטיח כי הם מבצעים את עבודתם על הצד הטוב ביותר וללא הפרה של הנחיות ותקנות הקבועות בחוק. כחלק מסמכויותיו של רשם הקבלנים, הוא רשאי לבצע הליכי משמעת רשמיים מול קבלנים שהפרו הנחיות על פי תלונות ופניות המגיעים אליהם מטעם אנשים פרטיים, יזמים וכל אדם אחר שנעזר בשירותיו המקצועיים של קבלן בנייה מוסמך מטעם רשם הקבלנים.

סיווג רישיון קבלן רשום

במסגרת רישום קבלן בנייה בפנקס הקבלנים, ומתן רישיון רשמי לעסוק בתחום התמחותו, רשם הקבלנים מגדיר את היקפי העבודה אותם הקבלן רשאי לבצע על פי סיווג מקצועי הנקבע לו בהתאם לכישוריו המקצועיים. סיווג זה נקבע על פי דרגות רישיון כאשר הדרגה הנמוכה ביותר מגבילה את הקבלן לביצוע עבודות קטנות, ואילו הדרגה הגבוהה ביותר מנפצת את תקרת הזכוכית – וכך מאפשרת לו לבצע עבודות ופרויקטים באופן חופשי וללא הגבלה תקציבית.

עו"ד רישום קבלנים – ייצוג מקצועי מול רשם הקבלנים

סיווג רישיון קבלן עשוי להגביל את גובה ההכנסה של הקבלנים, ולכן הדרך להגדיל את תקרת ההכנסה והיקפי העבודה היא באמצעות הגשת בקשה להעלאת סיווג מול רשם הקבלנים. באמצעות ליווי של עו"ד רישום קבלנים ניתן לקבל ייצוג מקצועי מול גוף בירוקרטי זה, וכך להעלות את הסיכויים לאישור הבקשה וכן כל תחום אחר הנמצא באחריות רשם הקבלנים.

רשם הקבלנים - קווים לדמותו
Call Now Buttonחייגו עכשיו!