כיצד מוציאים רישיון קבלן רשום?

תעודת קבלן רשום

רישיון קבלן רשום הינו רישיון נכסף בקרב כל בעלי המקצוע העוסקים בענף הבנייה והתשתיות. כדי להבטיח כי אותם בעלי מקצוע מבצעים את עבודתם בצורה איכותית, מקצועית ובטיחותית – המדינה קבעה כי קבלני בנייה יוכלו לבצע עבודות בהיקפים בינוניים ומעלה, יוכלו לעשות זאת רק לאחר שקיבלו רישיון מתאים המהווה אישור והכרה רשמית לכך מטעם משרד הבינוי […]