הוצאת רישיון קבלן – האם זה משתלם?

הוצאת רישיון קבלן – האם זה משתלם

כבר כמה שנים שאתם עוסקים בעבודות קבלניות כלליות עבור בני משפחה וחברים, אך החלטתם למנף את העסק הקטן שלכם כדי להגיע להיקפי עבודה גדולים ומניבים יותר. כדי לעשות זאת עליכם לבצע רישום מוסדר בפנקס הקבלנים הארצי, שהוא פנקס המאגד בתוכו את כל הקבלנים הרשומים שקיבלו היתר חוקי לעסוק בעבודות קבלניות בהתאם לתחום עיסוקם המקצועי. למרות […]

ענפי רישום קבלנים

ענפי רישום קבלנים

לאחר שגיליתם כי קיימת בעיית איטום במבנה המשותף בו אתם מתגוררים, החלטתם יחד עם שאר הדיירים במבנה לחפש קבלן איטום רשום שיחדש את מערכת האיטום של הבניין. קיימת חשיבות בפנייה אל קבלנים רשומים לצורך ביצוע עבודות בנייה בתחום כזה או אחר, כיוון שרק כך ניתן להבטיח כי העבודה תתבצע בצורה מקצועית וכן קיים גוף ממשלתי […]

טופס העלאת סיווג קבלנים

טופס להעלאת סיווג קבלנים

קבלנים רשומים מבצעים את עבודתם בענף הבניה תחת פיקוחו של רשם הקבלנים, שהוא הגוף האחראי על ניהול קבלנים מטעם משרד הבינוי והשיכון. משום כך כל קבלן רשום מחויב לבצע את עבודתו בהתאם לתקנות הקבועות בחוק, וכן על פי הרישיונות שהוא מחזיק כקבלן רשום. לכן כאשר קבלן רשום מעוניין לבצע עבודות בנאיות בהיקפים גדולים יותר מאלו […]