טופס העלאת סיווג קבלנים

טופס להעלאת סיווג קבלנים

קבלנים רשומים מבצעים את עבודתם בענף הבניה תחת פיקוחו של רשם הקבלנים. רשם הקבלנים הוא הגוף האחראי על ניהול קבלנים מטעם משרד הבינוי והשיכון. משום כך כל קבלן רשום מחויב לבצע את עבודתו בהתאם לתקנות הקבועות בחוק, וכן על פי הרישיונות שהוא מחזיק כקבלן רשום. לכן כאשר קבלן רשום מעוניין לבצע עבודות בנאיות בהיקפים גדולים […]