fbpx

טופס העלאת סיווג קבלנים

לא קיבלתם את רישיון הקבלן? כספכם יושב לכם בחזרה!*

אם גם אתם רוצים רישיון קבלן במחיר ללא תחרות,

צרו קשר: 052-9096772 או השאירו פרטים ועו"ד רישום קבלנים יחזור אליכם בהקדם!

טופס העלאת סיווג קבלנים

קבלנים רשומים מבצעים את עבודתם בענף הבניה תחת פיקוחו של רשם הקבלנים.

רשם הקבלנים הוא הגוף האחראי על ניהול קבלנים מטעם משרד הבינוי והשיכון.

משום כך כל קבלן רשום מחויב לבצע את עבודתו בהתאם לתקנות הקבועות בחוק, וכן על פי הרישיונות שהוא מחזיק כקבלן רשום.

לכן כאשר קבלן רשום מעוניין לבצע עבודות בנאיות בהיקפים גדולים יותר מאלו שנקבעו לו מלכתחילה, עליו להגיש בקשה מסודרת לכך באמצעות טופס העלאת סיווג קבלנים. 

סיווג קבלנים – מה המשמעות בכך?

כאשר קבלן בתחום הבנייה מקבל את הרישיון לעסוק בתחומו כקבלן רשום, הוא מקבל את האישור הרשמי לעסוק בעבודתו בצורה חוקית וזאת על פי תנאים שנקבעו עבורו במעמד מתן הרישיון.

תנאים אלו כוללים בין השאר את סוג והיקפי העבודה שהקבלן רשאי לבצע במסגרת עבודתו, כאשר אלו נקבעים על פי הניסיון והידע המקצועי של הקבלן בתחום התמחותו.

היקפי העבודה שנקבעים עבור הקבלן מגדירים למעשה את היקפי העבודות הבנאיות שהוא יכול לעשות, וכן את סכומי הכסף שהוא יכול להרוויח מכך.

בכדי לעשות סדר בהיקפי העבודה המותרים לכל קבלן, רשם הקבלנים חילק אותם לפי דירוגים המוכרים גם בשם סיווג קבלני.

הסיווג מחולק לחמש קבוצות שונות, כאשר הסיווג הגבוה ביותר המדריש העלאת סיווג קבלנים הוא 5 והנמוך ביותר הוא 1.

מהו טופס העלאת סיווג קבלנים?

כשעולה הצורך אצל קבלן לקבל אישור לביצוע עבודה העולה על ההיקף המותר לו, הוא זקוק למעשה לקבלת אישור להעלאת סיווגו בכדי לבצע את אותה עבודה.

לשם כך עליו להגיש בקשה מסודרת לרשם הקבלנים בנוגע להעלאת הסיווג, שזו כוללת מילוי ושליחה של טופס העלאת סיווג קבלנים המפרט את המידע האישי והמקצועי של מגיש הבקשה.

נוסף לטופס הבקשה שיש למלא, הקבלן נדרש להציג לרשם הקבלנים מסמכים ואישורים נוספים כמו חוזה עבודה המפרט את מהות וסוג העבודה הדורשת העלאת סיווג, מידע על הקבלן/יזם שהזמין את העבודה הנדרשת, אישור על סגירת החשבון בין מזמין העבודה לקבלן המבצע אותה וכן עוד אישורים ומסמכים נוספים.

מה היתרונות של העלאת הסיווג עבור קבלנים רשומים?

למרות שתהליך הגשת טופס לעדכון סיווג קבלנים כולל הרבה מאוד אישורים וניירת, מדובר על מהלך המביא לטובתו האישית של הקבלן הרשום.

הסיבה לכך היא האפשרות לקבלת אישור להעלאת הסיווג המקצועי שנקבע לו, כך שכאשר הסיווג עולה כך היקפי עבודתו עולים והוא זכאי לבצע עבודות בהיקפים כספיים גבוהים יותר.

כיצד מגישים בקשה להעלאת סיווג?

בכדי להעלות את סיווגו של הקבלן הרשום יש להציג אישורים המתייחסים לאחוז היקפי העבודה המותרים לו על פי חוק, בין אם מדובר על אתר עבודה בודד (70%) או כמה אתרים במקביל (100%).

בתנאי שאלו התקיימו, יוכל הקבלן להגיש את טופס העלאת סיווג קבלנים הנדרש באופן עצמאי או באמצעות עו"ד רישום קבלנים המתמחה בהליכים בירוקרטיים אלו.

 

טופס להעלאת סיווג קבלנים
Call Now Buttonחייגו עכשיו!