fbpx

בקשה לרישיון חשמל – האם באמת צריך את הבקשה?

לא קיבלתם את רישיון הקבלן? כספכם יושב לכם בחזרה!*

אם גם אתם רוצים רישיון קבלן במחיר ללא תחרות,

צרו קשר: 052-9096772 או השאירו פרטים ועו"ד רישום קבלנים יחזור אליכם בהקדם!

בקשה לרישיון חשמל – האם באמת צריך את הבקשה?

חשמל הוא איננו משחק ילדים והוא מסוכן לידיים שאינם מיומנות, ולכן כל התעסקות עם חשמל מחייבת את האדם העוסק בכך לעבור הכשרה מתאימה בתחום כדי למנוע סכנה לעצמו ולסביבה. עבודות חשמל משויכות לעבודות בענף הבנייה, ולכן אדם המעוניין לעסוק בתחום מוכרח להחזיק ברישיון תקף מטעם המחלקה לרישוי חשמלאים המסופחת אל משרד העבודה והרווחה.

כדי לאפשר פיקוח יעיל על חשמלאים המבצעים עבודות חשמל, על כל חשמלאי המבצע עבודות חשמל חלה החובה להגיש בקשה לרישיון חשמל כדי לאפשר לו לגשת לביצוע העבודות הרלוונטיות. כדי להבין מעט יותר על נושא רישיון חשמל, תהליכי הבקשה לקבלת הרישיון והאם זה באמת הכרחי – ריכזנו בשורות הבאות את כל הפרטים המהותיים בנושא חשוב זה.

מה המשמעות של רישיון חשמל?

כיוון שחשמל הוא מסוכן מאוד, על כל חשמלאי לבצע עבודות חשמל על פי הכשרתו המקצועית. ישנם סוגים שונים של עבודות חשמל ולכן הרישיונות מחולקים לסוגים שונים, כאשר כל בעל מקצוע מקבל את הרישיון המתאים לו על פי ניסיונו והתמחותו בעבודות החשמל. חלוקת דרגות החשמלאים היא מגוונת ונעשית על פי ההתמחות שכל חשמלאי עבר, מחשמלאי עוזר המחויב לבצע עבודות חשמל תחת פיקוחו של חשמלאי מוסמך ועד חשמלאי מהנדס הרשאי לבצע את כל סוגי עבודות החשמל, בכל מתח חשמלי וכן גם מוסמך להכין תוכניות חשמל לפרויקטים שונים.

מי צריך להגיש בקשה לקבלת רישיון חשמל?

בכדי לקבל את האפשרות לבצע עבודות חשמל מסוגים שונים, על כל חשמלאי לקבל רישיון מתאים לכך מטעם מחלקת רישוי חשמלאים. בטרם החשמלאי מקבל את רישיון החשמל, עליו לבצע רישום בפנקס הקבלנים של משרד הבינוי והשיכון. פנקס זה מאגד בתוכו את כלל בעלי המקצוע והקבלנים המוסמכים בעבודות בענף הבניה, כך שהמדינה יכולה לערוך פיקוח מחמיר ויעיל יותר מול כל הקבלנים שקיבלו מטעמה את הרישיון הרשמי לעסוק בעבודות בנייה בענפים שונים.

בקשה לרישיון חשמל – במה זה כרוך?

חשמלאי המעוניין לקבל רישיון חשמל יכול להגיש את הבקשה באמצעות טופס מקוון באתר משרד העבודה והרווחה, ואל טופס זה לצרף את כל המסמכים והאישורים הרלוונטיים כמו תעודות השכלה, ניסיון מקצועי וותק בתחום עבודות חשמל וכו'.

לאחר הגשת כל המסמכים המחלקה לרישוי חשמלאים בוחנת את הבקשה, ובודקת האם מגיש הבקשה עומד בכל תנאי הסף הדרושים לקבלת רישיון חשמל. במקרים מסוימים החשמלאי יזומן לבדיקה ושיחה מול וועדה מקצועית, ולאחר אישור הוועדה והבקשה על החשמלאי לשלם אגרה לצורך קבלת רישיון החשמל.

ייצוג עו"ד בתהליך קבלת רישיון חשמלאי – האם זה הכרחי?

תהליך הגשת בקשה לרישיון חשמל כרוך בהרבה מאוד עניינים בירוקרטיים, אותם ניתן לייעל באמצעות קבלת ליווי וייעוץ מקצועי של עו"ד המתמחה בהגשת בקשות לרישיונות קבלנים מול המחלקות הרשמיות במדינה האחראיות לכך.

Call Now Buttonחייגו עכשיו!