fbpx

באילו מקרים ניתן לשלול לקבלן רשום את רישיונו

לא קיבלתם את רישיון הקבלן? כספכם יושב לכם בחזרה!*

אם גם אתם רוצים רישיון קבלן במחיר ללא תחרות,

צרו קשר: 052-9096772 או השאירו פרטים ועו"ד רישום קבלנים יחזור אליכם בהקדם!

באילו מקרים ניתן לשלול לקבלן רשום את רישיונוקבלני בנייה העומדים בתנאים המחייבים אותם לקבלת רישיון של קבלנים רשומים, נרשמים באופן מידי בפנקס הקבלנים ובמקביל נמצאים תחת אחריותו של רשם הקבלנים, שהינו הגוף המוסמך לאשר וגם לבטל רישיונות של קבלנים רשומים.

חשוב לזכור כי גם לאחר שקבלן מקבל את האסמכתא הנחוצה להגדרתו כקבלן רשום וקבלת רישיון על פי חוק, רישיון זה עלול להילקח ממנו במידה והוא הפר את ההנחיות החלות עליו בתוקף תפקידו כקבלן רשום מטעם משרד הבינוי והשיכון.

כדי להבין באילו מקרים ניתן לשלול לקבלן רשום את רישיונו, וכיצד ניתן למנוע או לבטל את ההחלטה הזו – נרחיב במאמר הנוכחי על חובותיהם של קבלנים רשומים, והעבירות העשויות לבטל להם את הרישיון הרשמי שהם קיבלו.

שלילת רישיון כתוצאה מעבירות בטיחות

עבודות בנאיות נועדו לצורך הקמה של מבנים מסוגים שונים שנועדו לאכלס אנשים, ולכן עבודות אלו מחויבות להתבצע בצורה מקצועית ומפוקחת כדי למנוע תאונות בטיחותיות העלולות לפגוע ברכוש ובנפש.

לכן כאשר מתגלות תקלות ובעיות בטיחותיות במבנים כתוצאה מעבודה רשלנית של הקבלן, רישיונו עשוי להילקח ממנו כסנקציה על חוסר מקצועיותו כמצופה ממנו.

בנוסף לתקלות בטיחותיות במבנה, קבלנים עשויים לעבור על עבירות בטיחות גם בתהליך הבנייה של המבנה – לדוגמה כאשר העבודות באתר הבנייה לא מבוצעות בצורה בטיחותית, וכתוצאה מכך העובדים של הקבלן נפצעים או חלילה מאבדים את חייהם.

שלילת רישיון כתוצאה מהפרת חוזה

בנוסף לעבירות בתחום הבטיחות, קבלן רשום עשוי לעמוד בפני שלילת רישיונו כאשר הוא מפר חוזה / הסכם שנחתם עם הצד השני. כאשר רשם הקבלנים מעניק רישיון של קבלן רשום לבעל מקצוע בתחום, הוא מצפה ממנו לעשות את עבודתו בצורה איכותית, מקצועית וגם אמינה.

לכן כאשר קבלן איננו עומד בהבטחתו, ואף מסלף נתונים / דיווחים כלפי רשם הקבלנים אליו הוא כפוף, הוא עשוי לקבל סנקציה מהותית של שלילת הרישיון העשויה לפגוע בעסק שלו.

שלילת רישיון כתוצאה מפשיטת רגל

קבלן פרטי או חברה קבלנית שנקלעו לבעיות כלכליות וכתוצאה מכך הוכרזו כפושטי רגל, עשויים לאבד את הרישיון של קבלנים רשומים שניתן להם בעבר.

הסיבה לכך היא בירוקרטית במהותה, כיוון שחברה שנכנסת לתהליכי פשיטת רגל צריכה לפרוע את חובותיה כלפי הנושים ובנוסף היא איננה רשאית לבצע עבודות בנאיות משום שהחברה כבר לא קיימת מבחינה רשמית. 

האם ניתן למנוע שלילה של הרישיון?

בין אם מדובר על עבירות בטיחות, הפרת הסכמים או סיבות בירוקרטיות – שלילת רישיון של קבלן רשום עשויה להשפיע באופן מהותי על המוניטין של העסק שלו, וכן כמובן על ההמשכיות שלה ומינוף הרווחים העסקיים.

לכן יש לזכור כי גם במקרה של קבלת הודעה של שלילת רישיון, ניתן לערער על החלטה זו באמצעות הגשת ערעור מנומק ומנוסח בהלכה על ידי עורך דין רישום קבלנים המתמחה בהליכים משפטיים בתחום.

רשם הקבלנים | מה זה רשם הקבלנים - עו"ד אייזנברג קדוש ושות'
Call Now Buttonחייגו עכשיו!