סיווג קבלנים

קבלנים רשומים הינם אנשי מקצוע מענף הבנייה שקיבלו הכרה רשמית לעיסוקם, זאת לאחר שעמדו בתנאים מחייבים לצורך רישומם בפנקס הקבלנים של משרד הבינוי והשיכון.

כדי לפקח על הליכי העבודה של כל קבלן רשום, מקבל כל איש מקצוע הרשום בפנקס סיווג קבלני מותאם על פי ניסיונו ותחום עיסוקו.

לסיווג זה יש משמעויות רבות עבור הקבלן, כאשר העיקרית בהן מתייחסת אל הפן הרווחי/כלכלי שהוא מקבל מכך.

מהו סיווג קבלני?

על פי התנאים שהציב רשם הקבלנים המפקח על הקבלנים הרשומים בפנקס, כל קבלן מקבל סיווג מוגדר מראש במעמד רישומו בכדי לייעד עבורו פרויקטים המותאמים ליכולותיו וניסיונו המקצועי.

קיימות 5 דרגות סיווג קבלני המאפשרות לקבלן לגשת אל מכרזי בנייה על פי היקפים כספיים משתנים, כאשר הסיווג הנמוך ביותר מוגבל לעבודות בהיקפים קטנים כמו שיפוצים, לדוגמה, ואילו הסיווג הגבוה ביותר איננו תחום בהגבלה של גודל והיקף כספי של פרויקט הבניה. 

המטרה של הסיווג הקבלני היא להתאים את יכולותיו של הקבלן מול העבודה הבנאית שיש לבצע, כדי שזו תעשה באופן איכותי, מקצועי ובטוח ביותר.

קיימת אפשרות להעלאת דרגת הסיווג של הקבלן לאחר רכישת ידע וניסיון מתאים, וכך בהתאם להגדיל את היקפי העבודה הכספיים שהוא יכול לבצע ולהרוויח מהם.

העלאת סיווג קבלני – במה זה כרוך?

כיוון שרשם הקבלנים הוא הגוף המפקח והאחראי על התנהלות קבלנים רשומים, יש להעביר אליו את הבקשה להעלאת דרגת הסיווג וקבלת אפשרות לביצוע עבודות בנייה גדולות ומקיפות יותר.

רשם הקבלנים הינה מחלקה המסופחת אל משרד הבינוי והשיכון, והיא זו האחראית על העלאת הסיווג הקבלני בהתאם לשני תנאים מרכזיים:

כיצד סיווג קבלני תורם להצלחת הקבלן?

קיים קשר ישיר בין סיווג קבלני למינוף הצלחת העסק של הקבלן, משום שכל דרגת רישיון בסיווג הקבלנים מעניקה הזדמנות לבצע עבודות בניה גדולות ומקיפות יותר, וכך אפשרות להגדלת רווחי החברה ומיתוגה כאיכותית ומצליחה בתחומה.

באמצעות ליווי וסיוע צמוד של עו"ד רישום קבלנים ניתן להגיש בקשה להגדלת הסיווג של רישיון הקבלן הנוכחי, לייעל את ההליכים הבירוקרטיים הכרוכים בכך ולהרחיב את הצלחת העסק.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *