fbpx

מה זה סיווג קבלני

לא קיבלתם את רישיון הקבלן? כספכם יושב לכם בחזרה!*

אם גם אתם רוצים רישיון קבלן במחיר ללא תחרות,

צרו קשר: 052-9096772 או השאירו פרטים ועו"ד רישום קבלנים יחזור אליכם בהקדם!

 סיווג קבלנים - העלאת סיווג לקבלנים

קבלנים רשומים הינם אנשי מקצוע מענף הבנייה שקיבלו הכרה רשמית לעיסוקם, זאת לאחר שעמדו בתנאים מחייבים לצורך רישומם בפנקס הקבלנים של משרד הבינוי והשיכון.

כדי לפקח על הליכי העבודה של כל קבלן רשום, מקבל כל איש מקצוע הרשום בפנקס סיווג קבלני מותאם על פי ניסיונו ותחום עיסוקו.

לסיווג זה יש משמעויות רבות עבור הקבלן, כאשר העיקרית בהן מתייחסת אל הפן הרווחי/כלכלי שהוא מקבל מכך.

מהו סיווג קבלני?

על פי התנאים שהציב רשם הקבלנים המפקח על הקבלנים הרשומים בפנקס, כל קבלן מקבל סיווג מוגדר מראש במעמד רישומו בכדי לייעד עבורו פרויקטים המותאמים ליכולותיו וניסיונו המקצועי.

קיימות 5 דרגות סיווג קבלנים המאפשרות לקבלן כדי לגשת אל מכרזי בנייה על פי היקפים כספיים משתנים, כאשר סיווג קבלני נמוך ביותר מוגבל לעבודות בהיקפים קטנים כמו שיפוצים, לדוגמה, ואילו הסיווג הגבוה ביותר איננו תחום בהגבלה של גודל והיקף כספי של פרויקט הבניה. 

המטרה של הסיווג הקבלני היא להתאים את יכולותיו של הקבלן מול העבודה הבנאית שיש לבצע, כדי שזו תעשה באופן איכותי, מקצועי ובטוח ביותר.

קיימת אפשרות להעלאת דרגת הסיווג של הקבלן לאחר רכישת ידע וניסיון מתאים, וכך בהתאם להגדיל את היקפי העבודה הכספיים שהוא יכול לבצע ולהרוויח מהם.

העלאת סיווג קבלני – במה זה כרוך?

כיוון שרשם הקבלנים הוא הגוף המפקח והאחראי על התנהלות קבלנים רשומים, יש להעביר אליו את הבקשה להעלאת דרגת הסיווג וקבלת אפשרות לביצוע עבודות בנייה גדולות ומקיפות יותר.

רשם הקבלנים הינה מחלקה המסופחת אל משרד הבינוי והשיכון, והיא זו האחראית על העלאת הסיווג הקבלני בהתאם לשני תנאים מרכזיים:

  • התמחות מקצועית – לכל קבלן מורשה מופיע תחום התמחותו המקצועית בפנקס הקבלנים, וכך בהתאם נקבעת דרגת הרישיון המתאימה לו על פי הניסיון המקצועי שהוא צבר. הגדלת הסיווג הקבלני של הקבלן תלויה בניסיון המקצועי שלו, לכן ככל שהקבלן מבצע יותר עבודות בנייה כך הוא מעלה את התמחותו המקצועית ואת הסיכוי להגדלת דרגת הרישיון. 
  • היקפי עבודה כספיים – כל קבלן רשום משויך להיקפי עבודה מוגדרים אותם הוא רשאי לבצע. על מנת לתחום כל סוג והיקף עבודה המותאמת לניסיונו המקצועי של הקבלן, נקבע רף מסוים של סכום כספי המוקצה לכל פרויקט בניה אליו הקבלן יכול לגשת. העלאה בסיווג הקבלני מעידה על ניסיון מקצועי רחב יותר, וכך אפשרות לביצוע עבודות בהיקפים כספיים גדולים יותר.

כיצד סיווג קבלני תורם להצלחת הקבלן?

קיים קשר ישיר בין סיווג למינוף הצלחת העסק של הקבלן, משום שכל דרגת רישיון בסיווג הקבלנים מעניקה הזדמנות לבצע עבודות בניה גדולות ומקיפות יותר, וכך אפשרות להגדלת רווחי החברה ומיתוגה כאיכותית ומצליחה בתחומה.

באמצעות ליווי וסיוע צמוד של עו"ד רישום קבלנים ניתן להגיש בקשה להגדלת הסיווג של רישיון הקבלן הנוכחי, לייעל את ההליכים הבירוקרטיים הכרוכים בכך ולהרחיב את הצלחת העסק.

סיווג קבלנים - העלאת סיווג לקבלנים
Call Now Buttonחייגו עכשיו!