fbpx

רשם הקבלנים

לא קיבלתם את רישיון הקבלן? כספכם יושב לכם בחזרה!*

אם גם אתם רוצים רישיון קבלן במחיר ללא תחרות,

צרו קשר: 052-9096772 או השאירו פרטים ועו"ד רישום קבלנים יחזור אליכם בהקדם!

חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות 1969 קובע כי קבלן בנייה, המעוניין לבצע עבודות הנדסה בנאיות שההיקף הכספי שלהן חורג מההיקף שנקבע על פי תחום עיסוקו, מחויב להוציא לכך רישיון ייעודי באמצעות רשם הקבלנים.

רישיון זה מעניק לקבלן את האפשרות להיות קבלן רשום בפנקס הקבלנים, המנוהל ומפוקח על ידי משרד הבינוי והשיכון במדינה.

במילים אחרות, ניתן לומר כי כל קבלן המעוניין להגדיל את הכנסתו, להתמקצע בעבודות בנייה גדולות, לצבור שם ומיתוג לעסק ובאופן כללי למנף את הצלחת החברה – צריך לפנות אל רשם קבלנים כדי לקבל רישיון של קבלן רשום. 

מיהו / מה זה רשם הקבלנים ומהם תפקידיו?

✔️ זהו הינו גוף ממשלתי המסופח אל משרד הבינוי והשיכון.

✔️ אחראי לניהול של מחלקת רישום קבלנים, והוא הסמכות הקובעת באשר לאישור ופסילת תיקי בקשה להוצאת רישיון לקבלן רשום.

✔️ תפקידו כולל בין השאר רישום וביטול רישום של קבלנים, מתן אישור להעלאת סיווג קבלנים ובאופן כללי כל ניהול פנקס הקבלנים.

✔️רשם קבלנים פועל כסמכות שיפוטית בתחום קבלני הבנייה, ולכן הוא אחראי גם על טיפול בתלונות המגיעות כנגד קבלנים המפרים את החוק, וניהול הליכי משמעת נגד קבלנים אלו על פי סוג העבירות שעברו.

מה זה רשם הקבלנים
רשם הקבלנים

כיצד נרשמים בפנקס רשם קבלנים?

הרישום בפנקס הקבלנים על ידי רשם קבלנים יכול להתבצע על ידי קבלן עצמאי המעוניין להירשם בפנקס, או באמצעות עורך דין מיופה כוח המייצג אותו בהתנהלות הבקשה.

תהליך הבקשה לרישום מתחיל ממילוי טופס ייעודי בו מופיעים פרטיו של הקבלן מבקש הבקשה, אליו יש לצרף אישורים ומסמכים רלוונטיים כמו:

✔️ צילום של תעודת זהות

✔️ אישור מרואה חשבון על ניהול תיק עוסק מורשה

✔️ תעודות המעידות כי הקבלן צבר ניסיון של חמש שנים רצופות בטווח של עשר שנים אחרונות

כאשר על תעודות אלו קיימת חתימה של עו"ד המאששת זאת ועוד אישורים ומסמכים נוספים הנדרשים על פי טופס הבקשה לרישום.

יש לזכור כי חתימות עורכי הדין ורואי החשבון על התצהירים מוכרחות להיות חתימות מקור בכדי שיתקבלו אצל רשם החברות.

לאחר איסוף כל המסמכים הנדרשים, יש למסור אותם באופן פיזי באגף רשם קבלנים ולקבל על כך חותמת של אישור מסירה.

קיימת אפשרות גם להגיש את הבקשה וכל המסמכים באמצעות פנייה מקוונת בדוא"ל, המגיעה ישירות אל תיבת המייל באגף רשם קבלנים. 

מהי החשיבות של קבלת רישיון קבלן?

האפשרות לקבלת רישיון קבלן מוסמך מטעם המדינה היא מהותית עבור כל קבלן בנייה, כיוון שזוהי הדרך עבורו לקבל עבודות בנייה גדולות וכך לייחד ולמתג אותו לעומת קבלנים אחרים.

בנוסף, קבלן רשום ברשם הקבלנים מהווה תו אמינות ואיכות עבור קהל הלקוחות הזקוקים לשרותיו. כדי להעלות את סיכויי אישור הבקשה לקבלת הרישיון, מומלץ להיעזר במשרד עו"ד מקצועי ומנוסה בתחום!

אולי יעניין אתכם גם:

מה זה רשם הקבלנים
Call Now Buttonחייגו עכשיו!