fbpx

תעודת קבלן רשום

לא קיבלתם את רישיון הקבלן? כספכם יושב לכם בחזרה!*

אם גם אתם רוצים רישיון קבלן במחיר ללא תחרות,

צרו קשר: 052-9096772 או השאירו פרטים ועו"ד רישום קבלנים יחזור אליכם בהקדם!

תעודת קבלן רשום

בשונה ממה שנהוג לחשוב, קבלן בניין מוסמך הוא איננו רק בעל מקצוע המחזיק חברה, פועלים, ציוד וניסיון של שנים בתחום – אלא מדובר על איש מקצוע מוסמך שקיבל הכרה לכך מטעם המדינה.

הכרה זו מוענקת באמצעות תעודת קבלן רשום, המותנית במספר תנאים מחייבים המופיעים בתקנות של משרד הבינוי והשיכון האחראים על כל נושא קבלן רשום.

מיהו קבלן רשום?

קבלן רשום הינו איש מקצוע בענף הבניה, העוסק בענף אחד או יותר בתחום עבודות בנאיות כגון: חשמל, אינסטלציה, צבע, תשתית ועוד, שעמד בתנאי הסף לרישום כקבלן מורשה.

לצורך פיקוח אחר עבודות בנייה המבוצעות על ידי בעלי מקצוע שונים, הקים משרד הבינוי והשיכון גוף האחראי על תחום זה ונקרא רשם הקבלנים.

ניתן להיכלל ברשימת הקבלנים המורשים באמצעות הגשת בקשות לרישום בפנקס ייעודי, המאגד בתוכו את שמות כל הקבלנים שקיבלו תעודת קבלן רשום מטעם רשם הקבלנים.

נוסף על אישור בקשות לרישום בפנקס ומתן תעודות רשמיות, רשם הקבלנים אמון גם על ההתנהלות המקצועית של הקבלנים המופיעים בפנקס – בין אם מדובר על פיקוח, העלאת דרגת רישיון מקצועית, הליכי משמעת, חידוש רישיונות ועוד.

כיצד ניתן להוציא תעודת קבלן רשום?

כאמור, רשם הקבלנים הוא הגוף המפקח והאחראי על רישום בפנקס הקבלנים, וכן הענקת תעודה המכירה באיש המקצוע כקבלן מורשה בתחום הבניה. בכדי להגיש בקשה לרישום, על הקבלן לעמוד בתקנות שקבע משרד הבינוי והשיכון העוסקים בניסיונו ומקצועיותו בתחום עיסוקו.

לשם כך עליו להציג מסמכים, אישורים וכל אסמכתא אחרת המעידה על הניסיון שהוא צבר במהלך עבודתו, נוסף על רכישת ידע מקצועי במסגרת לימודית מתאימה.

חוק רישום קבלנים קובע כי על הקבלן להחזיק בניסיון מעשי בשטח בשילוב של השכלה מקצועית מתאימה, כאשר קיימת אפשרות להחליף את רמת הידע בשנות הניסיון שנצבר בפועל.

כך, לדוגמה, גם מנהלי עבודה, שאינם רכשו ידע אקדמי כמו מהנדסים או אדריכלים, יוכלו לקבל תעודת קבלן רשום לאחר שהציגו ניסיון מעשי של שש שנים לפחות. 

מהם היתרונות בהחזקת תעודת קבלן רשום?

תעודת קבלן רשום מהווה רישיון רשמי ומקצועי עבור בעל המקצוע לעסוק בתחום עיסוקו ומעידה עליו כקבלן איכותי ואמין שעמד בהצלחה בתקנות המחמירות של משרד הבינוי והשיכון.

משום כך, תעודה זו מקנה למחזיק בה יתרון ברור לעומת קבלן בנייה שאיננו רשום בפנקס הקבלנים ואיננו בעל תעודה רשמית. באמצעות התעודה, הקבלן יכול למנף את הצלחת העסקית בתחום הבניה, לגשת אל מכרזים שונים, ולקבל הצעות עבודה פרטיות/ציבוריות בהיקפים שונים על פי הסיווג המקצועי שנקבע לו במעמד הרישום.

עורך דין רישום קבלנים – ייעוץ וליווי בתהליך הוצאת תעודת קבלן רשום

הדרך לקבלת תעודת קבלן רשום כרוכה בהליכים בירוקרטיים רבים ומורכבים ולכן מומלץ לייעל את הליך הבקשה באמצעות ליווי מקצועי של עו"ד רישום קבלנים.

נוסף לקבלת אישור הרישום והתעודה, עו"ד יסייע בנושאים נוספים כמו הגשת בקשות להעלאת סיווג קבלני, רישום כקבלן מוכר וכן גם ייצוג מול הועדה המייעצת

תעודת קבלן רשום
Call Now Buttonחייגו עכשיו!