לימודי קבלן רשום

סיווג קבלן שיפוצים

על פי חוק רישום קבלנים, כל בעל מקצוע מענף הבנייה המעוניין לבצע עבודות בנאיות באופן חוקי מחויב לעשות תחת הסמכה רשמית לכך, אותה ניתן לקבל מטעם משרד הבינוי והשיכון האחראי על תחום זה במדינת ישראל. כיוון שעבודות הבנייה קשורות באופן ישיר אל בטיחות תהליכי הבנייה, וכן בטיחותם של הדיירים המאכלסים את המבנה, בעלי המקצוע העוסקים […]

רכישת רישיון קבלן רשום – האם זה כדאי?

רכישת רישיון קבלן רשום – האם זה כדאי?

ענף הבנייה עוסק במגוון תהליכי הקשורים להקמה ופיתוח של מבנים, וכדי לוודא כי קיים פיקוח על ענף מהותי זה נחקק חוק מוסדר בנושא בעלי מקצוע המבצעים עבודות קבלניות. חוק רישום קבלנים לביצוע עבודות הנדסה בנאיות מסדיר תקנות המחייבות קבלנים ראשיים ומשניים בענף הבנייה, כאשר על פי חוק רק קבלנים מורשים מטעם המדינה רשאים לבצע עבודות […]

רשם הקבלנים – קווים לדמותו

רשם הקבלנים - קווים לדמותו

קבלני בנייה עוסקים בפיתוח והקמה של מבנים לצרכים שונים כמו מגורים, עסקים, פנאי ותרבות, תעשייה, מסחר וכו'. כיוון שתחום עבודתם מתקשר אל ענייני בטיחות מהותיים הנוגעים אל דיירי ומאכלסי המבנים השונים, עליהם לבצע את עבודתם באופן המקצועי והאיכותי ביותר. על מנת להסדיר את נושא חשוב זה באופן מוסדר ורשמי, מדינת ישראל חוקקה חוק בשנת 1969 […]

כיצד מוציאים רישיון קבלן רשום?

תעודת קבלן רשום

רישיון קבלן רשום הינו רישיון נכסף בקרב כל בעלי המקצוע העוסקים בענף הבנייה והתשתיות. כדי להבטיח כי אותם בעלי מקצוע מבצעים את עבודתם בצורה איכותית, מקצועית ובטיחותית – המדינה קבעה כי קבלני בנייה יוכלו לבצע עבודות בהיקפים בינוניים ומעלה, יוכלו לעשות זאת רק לאחר שקיבלו רישיון מתאים המהווה אישור והכרה רשמית לכך מטעם משרד הבינוי […]

מה זה סיווג קבלני

סיווג קבלנים - העלאת סיווג לקבלנים

קבלנים רשומים הינם אנשי מקצוע מענף הבנייה שקיבלו הכרה רשמית לעיסוקם, זאת לאחר שעמדו בתנאים מחייבים לצורך רישומם בפנקס הקבלנים של משרד הבינוי והשיכון. כדי לפקח על הליכי העבודה של כל קבלן רשום, מקבל כל איש מקצוע הרשום בפנקס סיווג קבלני מותאם על פי ניסיונו ותחום עיסוקו. לסיווג זה יש משמעויות רבות עבור הקבלן, כאשר […]